Program MALUCH+ 2021

Klub otrzymał dotację do (jak co roku) dzieci z programu resortowego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Maluch 2021 r. w wysokości 80zł na dziecko od stycznia do grudnia 2021 r. i o tyle jest pomniejszona opłata za klub.

Dyrektor Klubu
Laura Klekocka